Giấy in hoá đơn nhiệt K57

Giấy in hoá đơn nhiệt K57
• Giấy in nhiệt dạng cuộn liên tục, 1 liên không nối, giấy
trắng 2 mặt.
• Độ rộng cuộn giấy 57mm
• Lưu trữ: tối thiểu 02 năm trong môi trường nhiệt độ 40 độ.
• Giấy được bảo hành sản phẩm trong suốt quá trình sử
dụng.